Kiraya yapılan fazla zam için nasıl itiraz edilir?

Güncelleme tarihi: 5 Tem 2019Ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşanabiliyor. Özellikle kiranın hangi oranda artacağı konusu da en sık tartışma yaşanan konular arasında yer alıyor. Oysa bu konu yasal zorunluluğa bağlandı. 1 Temmuz 2012 tarihli Yeni Borçlar Kanunu’yla kira zam oranına bir üst sınır getirildi. Bu üst sınır ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE). Yani ÜFE’nin 12 aylık ortalaması kira zam oranını belirliyor. Ev sahibi kiraya en fazla ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranına göre zam yapılabiliyor. Peki kiraya fazla zam yapılırsa ne olur, kiraya yapılan fazla zam için nasıl itiraz edilir?


Kiraya yapılan fazla zam için itiraz edilir mi?

Ev sahibi kiraya zam yapabiliyor. Ancak zam oranının ÜFE oranlarının 12 aylık ortalamasını geçmemesi gerekiyor. Eğer bu oranın üzerinde bir artış oranı belirlenmişse kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava açılabiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan konuyla ilgili düzenleme şöyle:


MADDE 345: Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.